ข้อมูลเกี่ยวกับ

รถโรงแรม รถโดยสารรับส่งแขก

รถโรงแรม กะป้อรถโรงแรม กะป้อ
บริษัทเรารับทำ รถโรงแรม รถโดยสารขนาดเล็ก ด้วยรถซูซูกิติดตั้งที่นั่งพร้อมหลังคาสั่งทำพิเศษ เพื่อรับส่งผู้โดยสารจำนวน 4-9 ท่าน มีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับวิ่งรับส่งแขกผูโดยสารที่เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท โอสเทล หรือในพื้นที่ที่มีจำกัด และมีถนนแคบ
โทรด่วน!LINE

ออกแบบรูปทรงหลังคาได้

ออกแบบรูปทรงหลังคาได้

รถโรงแรม หรือรถโดยสารรับส่งขนาดเล็กของคุณนั้นเราสามารถออกแบบโครงหลังคารถโดยสารได้ใหม่ เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ตามแบรนด์ของคุณ
รถกะป๊อ รถโรงแรม

เลือกรูปแบบที่นั่งได้

เลือกรูปแบบที่นั่งได้

รถโรงแรงขนาดเล็กของเรา สามารถเลือกติดตั้งที่นั่งผู้โดยสารจำนวน 4-9 ท่านได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมเลือกรูปแบบที่นั่งผู้โดยสาร และการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารได้

ปรับเพิ่มอุปกรณ์ได้

ติดอุปกรณ์เสริม พร้อมเพิ่มสีสันได้

รถโรงแรมขนาดกะทัดรัดนี้ สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้ไม่จำกัด เช่น ช่องกระบังลมเก็บของ ป้ายชื่อโรงแรม แร็ปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถ เป็นต้น
มีใบรับรองวิศวกรถูกต้อง
ตู้ทึบระกระบะ
มีใบรับรองวิศวกรถูกต้อง
***หมายเหตุ หนังสือรับรองจากวิศวกรเป็นเอกสารจำเป็นต้องแสดง ต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง เมื่อรถยนต์มีการปรับปรุงช่วงล่างเพิ่ม เช่น เสริมแหนบ เปลี่ยนโช๊ค เป็นต้น***
รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี
รับประกันคุณภาพนาน 1 ปี
ตู้ทึบระกระบะ